Author - Administrator

Phuc Hoi Vo Bom

Giải pháp phục chống mòn phục hồi vỏ bơm

Giải pháp phục chống mòn phục hồi vỏ bơm bằng Devcon Epoxy: Trên nền tảng sản phẩm của hãng Devcon (USA), BCC đã phát triển ứng dụng của Devcon quy trình phục hồi thân bơm áp dụng cho khách hàng tại Việt Nam. Quy trình sử dụng kết hợp 3 nhóm sản phẩm, gồm: (more…)