Author - Bao Chi Corp

Sản phẩm mới từ Devcon – DFense Blok™

Ngày 22/06/2011 Devcon chính thức giới thiệu thế hệ sản phẩm mới cho ứng dụng chống mòn bằng epoxy - DFense Blok™ . Bằng các biện pháp thực nghiệm trong cả phòng thí nghiệm và trên thực tế. Một lần nữa, Devcon khẳng định tính vượt trội của mình so với những sản phẩm tương đương. DFense Blok™ chính thức được phân phối và ứng dụng tại Việt Nam kể từ tháng 10/2011 Video giới thiệu: Nguồn: www.devcon.com Tải thông số sản phẩm về [...]

Rema Tiptop – Giải pháp chống ăn mòn bằng vật liệu gốc cao su

  Rema Tiptop phát triển các hệ thống sản phẩm ứng dụng cho đắp phủ chống ăn mòn: Pre-Vulcanized Extruded Soft Rubber Lining Materials Self Vulcanized Extruded Soft Rubber Lining Materials Autoclave Vulcanized Extruded Soft & Hard Rubber Lining Materials Vinyl Ester Flake Glass Spray Lining Systems Vinyl Ester Trowel Lining Systems Vinyl Ester Mat Reinforced Lining Systems Polyurea Coatings PU Coating Systems Rubber Repairs Systems and Tools Field Installation or Workshop Lining Services Tải thông tin sản phẩm về tại [...]