[BCC News] D-Tube ống chịu mài mòn đuợc chế tạo từ tấm D-Plate đuợc giao cho nhà máy xi măng Chinfon

Thép Tấm Chịu Mòn D-Plate

[BCC News] D-Tube ống chịu mài mòn đuợc chế tạo từ tấm D-Plate đuợc giao cho nhà máy xi măng Chinfon

Ngày mùng 2/4/2015 Bảo Chi đã giao cho nhà máy xi măng Chinfon Hải Phòng sản phẩm ống chịu mài mòn đắp bên trong D-Tube theo đơn hàng số CFC-15-190. D-Tube là loại hàn đuợc chế tạo từ sản phẩm tấm chịu mòn 2 thành phần D-Plate.

– Đuờng kính nhỏ nhất mà D-Tube có thể đạt đuợc là 300mm

– Chiều dày của D-Plate đuợc sử dụng chung với chiều dầy của tấm D-Plate. Các chiều dày phổ thông có thể là: 5+3, 6+4, 8+5mm

Một số hình ảnh của sản phẩm:

17010887961_387aef7be9_k Ống chịu mài mòn

Share this post