BCC News – Nâng cao năng lực sản xuất tấm chịu mòn D-Plate và Dịch vụ gia công D-Parts

tam chiu mon 2 thanh phan san xuat tại vietnam

BCC News – Nâng cao năng lực sản xuất tấm chịu mòn D-Plate và Dịch vụ gia công D-Parts

Với nhu cầu ngày càng tăng về sản lượng cũng như chất lượng sản xuất tấm chịu mòn 2 thành phần D-Plate và Dịch vụ cung cấp chi tiết chịu mòn D-Parts, vừa qua Bao Chi Corp đã bổ sung 2 thiết bị quan trọng để đảm nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng của sản phẩm. Cụ thể gồm:

  1. Máy lốc tôn 2 trục có khả năng gấp mép: Chiều dầy lốc tối đa là 16mm cho khổ tôn 2m.
  2. Máy cắt CNC Mini sử dụng phần mềm MasterCam.

Với việc bổ sung này, BCC đã hoàn toàn chủ động cả về thời gian thực hiện và chất lượng cho từng sản phẩm đầu ra. Giúp nâng cao năng lực và đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Một số hình ảnh và Video về thiết bị khi làm việc:

Máy cắt CNC Mini khi cắt sản phẩm được trích ra từ bản vẽ

Máy lốc tôn khi đang làm việc

Share this post