Chi tiết chịu mòn từ tấm 2 thành phần D-Parts

Chi tiết chịu mòn từ tấm 2 thành phần D-Parts

D-Parts ?

D-Parts dịch vụ gia công, chế tạo các chi tiết chịu mòn sử dụng tấm chịu mòn 2 thành phần D-PlateVới lợi thế nhà sản xuất tấm chịu mòn đầu tiên duy nhất tại Việt Nam, Bảo Chi cung cấp đến khách hàng giải pháp tối ưu cho giải pháp chi tiết chịu mòn phục vụ công tác bảo trì, thay thế cho thiết bị.

Ưu điểm của D-Parts

  • Tận dụng tối đa ưu thế của tấm D-Plate trong việc chống mòn, bảo vệ thiết bị
  • Tối ưu được chi phí gia công, chi phí sử dụng vật liệu hàn đắp
  • Chủ động được kế hoạch bảo trì, thay thế
  • Tiết kiệm chi phí lưu kho

Các dạng chi tiết của D-Parts: Côn, tấm, phễu, máng, ống và các dạng chi tiết gia công khác

Tải về tài liệu D-Parts

 

Share this post