BCC D-Parts: Chế tạo tấm lót máy nghiền đứng từ tấm chịu mòn D-Plate

D-Parts cho máy nghiền đứng

BCC D-Parts: Chế tạo tấm lót máy nghiền đứng từ tấm chịu mòn D-Plate

Tiếp nối các ứng dụng thành công từ tấm chịu chịu mòn D-Plate, vừa qua, Bao Chi đã chế tạo và cung cấp với số lượng lớn chi tiết bọc bảo vệ máy nghiền đứng từ tấm chịu mòn. Với công cụ cắt CNC, Các chi tiết với hình dạng và bản vẽ phức tạp được thực hiện một cách dễ dàng.

Thông tin:

  • Ngành công nghiệp: Xi Măng
  • Thiết bị: Máy nghiền đứng
  • Dạng chi tiết: Tấm lót thân máy nghiền
  • Sản phẩm: D-Plate D100

Một số hình ảnh:

Video quy trình chế tạo chi tiết chịu mòn D-Parts

Share this post