Dây hàn Nicored 182 từ Innovative Alloys

Dây hàn Nicored 182 từ Innovative Alloys

Trong những ngà1y cuối tháng 11-2016, Innovative Alloys đã thành công trong việc đưa vào sản xuất thương mại dây hàn Nicored 182. Nicored 182 là loại dây hàn đặc chủng nền Nikel có đặc tính đặc biệt cho khả năng làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, chịu ăn mòn cao, chịu nhiệt độ cao theo chu kỳ, chịu nhiệt động shock.

Với đặc tính độ dãn dài tương đối (elongation) rất cao: >40%, Nicored 182 có thể ứng dụng rất nhiều trong công việc sử chữa các vết nứt của chi tiết máy, những vật liệu khác nhau với nhau.

Một số ứng dụng điển hình:

  • Sửa chữa vết nứt vành băng đa, vỏ lò của lò quay nhà máy xi măng
  • Sửa chữa các vết nứt trong các chi tiết máy quan trọng: Trục, khớp nối…

nicored-182Tải về thông tin kỹ thuật của dây hàn Nicored 182.

weld_crack

Share this post