Sản phẩm mới từ Devcon – DFense Blok™

Sản phẩm mới từ Devcon – DFense Blok™

Ngày 22/06/2011 Devcon chính thức giới thiệu thế hệ sản phẩm mới cho ứng dụng chống mòn bằng epoxy – DFense Blok™ . Bằng các biện pháp thực nghiệm trong cả phòng thí nghiệm và trên thực tế. Một lần nữa, Devcon khẳng định tính vượt trội của mình so với những sản phẩm tương đương.

DFense Blok™ chính thức được phân phối và ứng dụng tại Việt Nam kể từ tháng 10/2011

Video giới thiệu:

Nguồn: www.devcon.com

Tải thông số sản phẩm về từ đây.

 

 

Share this post