Ngành Công Nghiệp khác

Gia công chế tạo tấm đầu đốc trạm trộn beton từ tấm D-Plate

Với khả năng linh hoạt trong chế tạo kích thước và khả năng làm việc hiệu quả bề mặt của tấm chịu mòn 2 thành phần D-Plate. Công ty Bảo Chi đã chế tạo và đưa vào ứng dụng thành công tấm đầu đốc máy trộn bê tông sử dụng cho các trạm trộn bê tông. Một số thông tin của ứng dụng: Sản phẩm sử dụng: Tấm chịu mòn D-100 Chi tiết: Tấm đầu đôc Thiết bị: Nồi trộn...

Tấm chịu mài mòn D-Plate cho trạm trộn bê tông

Tấm chịu mài mòn D-Plate được sản xuất bởi BCC sử dụng Công nghệ Hàn đắp Hardcored được ứng dụng cho việc chống mòn và gia cường tuổi thọ  những thiết bị trong quy trình sản xuất bê tông (Bao gồm cả bê tông dựng sẵn và bê tông tươi). Bao Chi Corp cung cấp sản phẩm chi tiết chịu mòn (gia công từ tấm chịu mài mòn D-Plate) cho các loại trạm trộn bê tông: Dây chuyền liên tục, trục...