Giới thiệu tấm chịu mòn D-Plate / D-Plate introduction

Giới thiệu tấm chịu mòn D-Plate / D-Plate introduction

Tấm chịu mài mòn 2 thành phần (hardfaced wear plate) đượcc chế tạo bằng phương pháp hàn đắp. Vật liệu có tính chất mài mòn (thường là các hợp kim carbit) được đắp phủ trên bề mặt tấm nền thép carbon thấp. Phương pháp này tạo ra một lớp cứng có khả năng chịu mòn rất cao mà vẫn giữ được khả năng gia công trên nền thép carbon thấp với tính gia công dễ dàng.

Tải về bản giới thiệu tấm chịu mòn 2 thành phần D-Plate (English)

Share this post