Ứng dụng que hàn nguồn nhiệt thấp LoTherme trong các phần của nhà máy xi măng

Hàn Nguồn Nhiệt Thấp, Hàn Phục Hồi

Ứng dụng que hàn nguồn nhiệt thấp LoTherme trong các phần của nhà máy xi măng

Nhà máy Xi Măng là một trong những ngành công nghiệp ứng dụng rộng rãi của que hàn / dây hàn nguồn nhiệt thấp LoTherme được sản xuất bởi D&H Sécheron. Với chiều sâu hơn 50 kinh nghiệm trong việc sản xuất, ứng dụng thực tiễn, que hàn nguồn nhiệt thấp LoTherme mang giúp khách hàng giảm thời gian dừng máy, tối thiểu hàng tôn kho, tiết kiệm chi phí sản xuất. Sản phẩm Lotherm được ứng dụng tại Việt Nam thông qua Công ty TNHH Bảo Chi.

Sau đây là bảng ứng dụng cụ thể cho từng khu vực:

Hàn Nguồn Nhiệt Thấp, Hàn Phục Hồi

Share this post