Phủ Chống Mòn bằng Devcon Wear Guard™ & DFense Blok™

Phủ Chống Mòn bằng Devcon Wear Guard™ & DFense Blok™

Wear Guard™ & DFense Blok™ là một hệ thống vật liệu chống mòn dựa trên nền kỹ thuật nhựa epoxy do hãng Devcon phát triển và ứng dụng từ năm 1956. Bằng việc bổ sung các thành phần hạt ca-bít silicon, gốm oxit nhôm, Wear Guard™ có được khả năng chịu được trong nhiều môi trường làm việc ngặt nghèo, như: bào mòn, ăn mòn, ma sát hoặc sự kết hợp.

Trải qua hơn 50 năm phát triển và ứng dụng, Devcon đã phát triển triển các seri sản phẩm khác nhau trong nhóm sản phẩm Wear Guard™ cụ thể như:

 • Wear Guard™ High Load
 • Wear Guard™ Fine Load
 • Wear Guard™ High Temp
 • Wear Guard™ High Impact
 • Backing Compound
 • High Performance Backing Compound
 • ComboWear FC (Fast Cure)
 • Carbide Putty
 • Tile Adhesive
 • Wear Guard™ Epoxy Primer FC
 • Wear Guard™ Ultra
 • DFense Blok™
 • DFense Blok™ Surface Wetting Agent
 • DFense Blok™ Fast Cure (FC)
 • DFense Blok™ Quick Patch

Wear Guard™ & DFense Blok™ được ứng dụng rất thành công trong ứng dụng đắp phủ chống mòn, sửa chữa bề mặt chịu mòn ở các ngành công nghiệp mà thiết bị làm việc trong  điều kiện chịu mòn cao, như: Xi măng, Mỏ than, Khai thác đá, Sản xuất giấy, Quặng…

Điểm nổi bật trong việc ứng dụng của Wear Guard™ & DFense Blok™ là khả năng linh hoạt trong bảo trì, sửa chữa nhỏ lẻ, hàng ngày. Nó giúp bảo vệ thiết bị luôn làm việc trong điều kiện tốt nhất, hiệu suất cao nhất, đồng thời đảm bảo thời gian chạy máy liên tục, giảm thiểu thời gian dừng máy…

Video giới thiệu Wear Guard™

Share this post