Hardcored™ là dịch vụ hàn đắp phục hồi chống mòn của Công ty TNHH Bảo Chi ứng dụng công nghệ từ Innovative Alloys

Hàn đắp con lăn và tấm lót bàn nghiền máy nghiền đứng

Dịch vụ hàn đắp Hardcored cho máy nghiền Đứng

Bao Chi Corp cung cấp nhiều loại giải pháp về hàn đắp cứng sử dụng công nghệ hàn Hardcored. Sau đây là những dịch vụ mà BCC cung cấp ứng dụng cho máy nghiền đứng. Con lăn và bàn nghiền mới được tạo lớp đúc cứng có hoặc không có lớp đắp cứng đảm bảo tuổi thọ lâu bền (more…)

Vật Liệu Hàn Đắp – Dây hàn lõi thuốc Hardcored™ AP cho ứng dụng chịu va đập

CLASSIFICATION AS 2576-1982 1730-B7 DIN 8555 MF 7-250-KNP DESCRIPTION Hardcored AP is a self-shielded flux-cored wire designed to produces am austenitic high manganese and high chromium weld deposit. The fully austenitic weld deposit is corrosion resistant, non-magnetic and has an excellent work-hardening properties. It can be use for buffer, build up or joining on new or used components subject to high impact loading (Hàn đắp) (more…)

Hardfacing wire

Hardcored™ 101 – Dây hàn lõi thuốc carbit Crôm

CLASSIFICATION DIN 8555: MF 10-60-GR   DESCRIPTION High chromium cast iron for hardsurfacing components subject to extremely severe abrasive wear and moderate impact The deposit contains a high proportion of hard primary carbides and M7 C3 eutectic carbides in a tough austenitic matrix The deposits will stress relief readily Very clean weld deposits and he deposits are not machinable TYPICAL APPLICATIONS (more…)