Rema Tiptop – Giải pháp chống ăn mòn bằng vật liệu gốc cao su

Rema Tiptop – Giải pháp chống ăn mòn bằng vật liệu gốc cao su

 

Rema Tiptop phát triển các hệ thống sản phẩm ứng dụng cho đắp phủ chống ăn mòn:

Tải thông tin sản phẩm về tại đây: http://rematiptop.com/brochures/CORROSION-PROTECTION-Rubber-Lining-and-Coating-Systems.pdf

Chi tiết hơn tại: www.vattubangtai.com

Share this post