Hàn Đắp

Công Nghệ Hàn Đắp: Định Nghĩa Hàn Đắp theo AWS

Để hiểu bản chất của Công Nghệ hàn đắp, trước hết ta cần hiểu cơ bản Hàn đắp được định nghĩa như thế nào??? Trong Tiếng Anh, có rất nhiều từ để có biểu hiện cho loại kỹ thuật hàn này. Có thể kể ra: Surfacing Cladding Hard surfacing Rebuilding Hardfacing Buttering Buildup Surface cladding Buffer layer Others? Vậy phải hiểu như thế nào và dùng từ nào cho phù hợp??? Theo quan điểm của Hiệp hội hàn Hoa Kỳ, AWS, hàn đắp được phân loại như sau: Hardfacing:  Applied to create a [...]