Tag - Gạt Thông Minh

Hosch – Lưỡi Gạt Sạch Băng Tải Thông Minh

Chi tiết xem tại: http://vattubangtai.com/tag/hosch/ Triết lý: Nền móng khoa học – Kiến thức toàn cầu Vấn đề: khi nguyên vật liệu được vận chuyển trên hệ thống băng tải, các hạt nguyên liệu nhỏ sẽ bám trên bề mặt băng (phía bằng hồi về) gây ra tính chất gây mòn tại của xả. Điều này tạo ra những đống vật liệu rơi ra. Nó không chỉ làm gia tăng công việc không cần thiết đối với người vận hành, mà còn làm...