Tấm Chịu Mài Mòn D-Plate: Phễu con cho Nhà máy Nhiệt Điện Chạy Than

Tấm Chịu Mòn D-Plate

Tấm Chịu Mài Mòn D-Plate: Phễu con cho Nhà máy Nhiệt Điện Chạy Than

Với khả năng linh hoạt cao, Công nghệ Hardcored được ứng dụng để hàn chế tạo chi tiết chịu mòn phi tiêu chuẩn, chế tạo từ tấm chịu mài mòn D-Plate. Điều này làm tối ưu hóa tính khả dụng của vật liệu dây hàn và giảm giá thành sản xuất mà vẫn đạt yêu cầu.

Thông tin cơ bản:
  • Sản phẩm: D-100
  • Ngành công nghiệp: Nhiệt Điện Chạy Than
  • Loại chi tiết: Côn máng
Hình Ảnh:

Share this post