Ứng dụng tấm chịu mài mòn D-Plate trong nhà máy xi măng

Thép Tấm Chịu Mòn D-Plate

Ứng dụng tấm chịu mài mòn D-Plate trong nhà máy xi măng

Đặc điểm hoạt động của nhà máy xi măng có chứa rất nhiều các nhân tố gây mòn, đặc biệt là mài mòn. Vì vậy, Tấm chịu mòn 2 thành phần được sử dụng rất rộng rãi trong các phần, chi tiết trong các công đoạn của nhà máy xi măng. Cụ thể có thể kê ra các nhóm chi tiết cơ bản như:

  • Máng dẫn liệu (bột liệu, than, Clinker)
  • Ống vận chuyển liệu, than
  • Các loại quạt
  • Cách phân ly và các bộ phận của phân ly
  • Chute
  • Vỏ bảo vệ máy nghiền và các chi tiết bên trong

Các hình ảnh ứng dụng của Tấm Chịu Mài Mòn cho nhà máy xi măng

Tam Chiu Mon D-Plate

Chute Liệu

Tam Chiu Mon D-Plate

Cánh Phân ly tĩnh

Tam Chiu Mon D-Plate

Canh Phân ly Động

Tam Chiu Mon D-Plate

Pipe, Cone, Ebow

Share this post