Tấm Chịu Mài Mòn D-Plate: Hướng Dẫn Sử dụng và Chế Tạo

Tấm Chịu Mài Mòn D-Plate: Hướng Dẫn Sử dụng và Chế Tạo

Tài liệu này cung cấp các thông tin thực tiễn liên quan đến việc cắt, tạo hình và chế tạo tấm chịu mài mòn D-Plate. Nếu không được mô tả ngược lại, các quy trình trong tài liệu này áp dụng cho các loại tấm đắp  nhiều thành phần tiêu chuẩn  với vật liệu nền là thép carbon. Các hướng dẫn đặc biệt liên quan đến tấm hai lớp có độ bền cao hay vật liệu nền là hợp kim không gỉ sẽ được cung cấp khi cần.

Các bạn vui lòng tải về từ đây: Hướng Dẫn Sử Dụng, Gia Công Tấm D-Plate

 

Share this post