Bài Viết Kỹ Thuật

Dịch Vụ Hàn Đắp

Góc Kỹ Thuật: Công nghệ Hàn Đắp trong nhà máy Xi Măng

Công nghệ Hàn Đắp trong nhà máy Xi Măng: Trong một nhà máy sản xuất ximăng, quá trình sản xuất gồm 6 công đoạn: Công đoạn 1: Khai thác mỏ. Công đoạn 2: Gia công sơ bộ nguyên liệu. Công đoạn 3: Nghiền, sấy phối liệu sống. Công đoạn 4: Nung Clinker. Công đoạn 5: Nghiền xi măng. Công đoạn 6: Đóng gói xi măng. (more…)

Hướng dẫn sử dụng keo SC 2000

Mô tả REMA SC2000 là cao su lỏng (mủ cao su) gốc chloroprene lưu hóa ở nhiệt độ phòng, khi xúc tác với 1 lượng vừa phải UTR20 Hardener, mang lại khả năng kết dính cao. REMA SC2000 rất lý tưởng cho việc đệm lót, khi gắn cao su với cao su, cao su với kết cấu (fabric), cao su với thép, cao su với bê tong, sợi thủy tinh, và urethane, cũng như bện và sửa chữa băng tải. Việc [...]

What Is Heat Input, and How Does It Affect the Quality of Welding?

Heat input can be referred to as "the electrical energy supplied by the welding arc to the workpiece." In practice, however, heat input can approximately - if the arc efficiency is not taken into consideration - be characterized as the ratio of the arc power supplied to the electrode to the arc travel speed, as shown in the following equation: where "A" is welding current (ampere: the quantity of electricity conveyed in one second); "V" is welding arc voltage (volt); [...]

Cấu trúc mối hàn & Vùng ảnh hưởng nhiệt mối hàn

Công Nghệ Hàn: Khi nghiên cứu về cấu trúc kim loại mối hàn và Vùng ảnh hưởng nhiệt không thể nghiên cứu đối với tất cả các kim loại và hợp kim được mà chúng ta chỉ nghiên cứu cấu trúc kim loại mối hàn và VAHN đối với thép C thấp là loại vật liệu được dùng rất nhiều trong các kết cấu hàn. Nếu chúng ta mài cẩn thận bề mặt cắt mối hàn và sau đó rửa [...]

Tấm Chịu Mòn

Công nghệ hàn Phục Hồi bằng vật liệu hàn nguồn nhiệt thấp

MAINTENANCE WELDING (Công Nghệ Hàn Phục Hồi) Effective maintenance and repair are essential for efficient running of industries. Welding, as a tool of maintenance and repair, plays a vitally important role in the functioning of all major industries. In general it may be said that practically any metal part which has broken or worn-out in service can be reclaimed by welding .In fact, one of the first uses of welding was to repair broken machinery and parts. What started out, [...]