Ứng dụng Tấm Chịu Mòn D-Plate cho lót thùng xe tải

Tấm Chịu Mòn cho Lót Thùng xe tải

Ứng dụng Tấm Chịu Mòn D-Plate cho lót thùng xe tải

Trong các mỏ lớn, xe tải hạng nặng là phương tiện vận chuyển chủ yếu để vận chuyện đất đá, quặng, khoáng. Do đó, thùng xe là một trong những phần chịu tải và mòn rất lớn.

Việc ứng dụng tấm chịu mòn D-Plate vào việc lót thùng xe tải cơ lớn mang lại nhiều lợi ích kinh tế và kỹ thuật cho người sử dụng, cụ thể:

  • Tuổi thọ lớp bề mặt làm việc tăng lớn
  • Thời gian dùng thiết bị cho thay thế cho bảo trì thấp
  • Tiết kiệm được nhiên liên do giảm được trọng lượng của thùng xe

Tải về tài liệu mô tả ứng dụng tấm chịu mòn cho lót thùng xe tải.

Share this post