Vá băng tải cao su bằng Epoxy Flexane®

Vá băng tải cao su bằng Epoxy Flexane®

Bảo Chi đã phát triển và ứng dụng quy trình sửa chữa, vá băng tải cao su bằng sản phẩm thuộc series Flexan

Flexane® là seri sản phẩm gốc cao su & nhựa tổng hợp nhân tạo được thiết kế ứng dụng trên các chi tiết bằng cao su, chèn, làm giảm rung động trong các thiết bị hoặc nối mối co dãn bê tông.

Flexane® có nhiều series sản phẩm ứng cho những trường hợp cụ thể:

 • Jacket Repair Kit
 • Flexane® 80 Putty
 • Flexane® Fast-Cure Rubber Repair Putty
 • Flexane® Fast-Cure Rubber Repair Liquid
 • Flexane® High Performance Putty
 • Flexane® Brushable
 • Flex-Add™
 • Flexane® Belt Repair Kit
 • Flexane® Accelerator
 • Cable Cast FR
 • Flexane® FL-10 Primer
 • Flexane® FL-20 Primer
 • Flexane® FL-40 Primer
 • Liquid Release Agent

ĐẶC TÍNH CỦA Flexane® 80 Putty

 • Đông kết ở điều kiện bình thường đạt độ cứng 87 Shore A.
 • Pha trộn dễ, dễ thao tác, bề mặt trơn nhẵn
 • Nhiệt độlàm việc:  180°F đối với môi trường khô và 120°F đối với môi trường ướt.
 • Có thể dán trên kim loại, bê tông, gỗ, cao su gương kính

Tải thông số số kỹ thuật của Flexane® 80 Putty

Video ứng dụng cho sửa chữa vết thủng băng tải cao su

Liên quan: Devcon Flexane hệ epoxy cho sửa chữa cao su, đúc chi tiết

Share this post