Cập Nhật

Tấm Chịu Mài Mòn - Phương pháp sản xuất

0 244
Tấm chịu mài mòn 2 thành phần (hardfaced wear plate) đượcc chế tạo bằng phương pháp hàn đắp. Vật liệu có tính chất mài...
Công Nghệ Hàn Đắp, Tấm Chịu Mài Mòn

0 90
Hàn đắp đóng một vai trò quan trọng trong công tác hàn phục hồi chi tiết máy bị hỏng do mài mòn. Để góp...
Dịch Vụ hàn Đắp

0 180
Công Nghệ Hàn Đắp Hardcored đã và đang được ứng dụng nhiều hơn, Chi tiết hơn cho các nhà máy Xi Măng. Một trong...
Hàn Đắp

0 142
Để hiểu bản chất của Công Nghệ hàn đắp, trước hết ta cần hiểu cơ bản Hàn đắp được định nghĩa như thế nào??? Trong...